Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6
*Vereiste informatie.
Naam kind: *
Voornaam kind : *
Geslacht: *
Adres: straat+ nr *
Adres: postcode+gemeente *
Nationaliteit:
Telefoon en/of GSM: *
Geboortedatum: *
Telefoon van vrienden/familie die in nood te bereiken zijn tijdens de lessen:
Naam + telefoon huisarts:
Is uw kind allergisch? (vb. ontsmettingsmiddelen, pijnstillers, ...)
Tekens over:
Heeft uw kind een beperking? (motorisch, visueel, auditief, mentale beperking, autisme, ...)
Tekens over:
Andere informatie betreffende uw kind die nuttig zou kunnen zijn voor ons?
Tekens over:
Mijn kind mag op foto s staan die op de website/FB van Gymna gepubliceerd worden? *
Mogen wij u contacteren om een handje toe te steken als wij een activiteit organiseren (turnfeest, wedstrijd, ...) *
Scroll to top