Brieven en/of mail

Voor ons is communicatie via e-mail het eenvoudigst en het spaart heel wat papier uit.

De meeste e-mails worden verstuurd vanuit het ledenbeheer. We hebben gemerkt dat bij sommigen deze mails bij "ongewenste mails" toekomen. Controleer dit even!

Alle ge-e-mailde briefjes zijn ook steeds terug te vinden op onze website (onder "Mededelingen en brieven")

 

Website www.gymna.landegem.be

Op onze website, die wij voortdurend updaten, vindt u steeds de meest recente informatie:

  • de laatste mededelingen
  • een kalender die regelmatig wordt geactualiseerd
  • een uitgebreid fotoalbum
  • meer informatie over de werking en geschiedenis van de club
  • alle bestuursleden en lesgevers
  • praktische informatie voor onze vrijwilligers
  • nuttige links en informatie

 

Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden wij u op regelmatige basis (3 à 4 keer per jaar) op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze club. U vindt er zowel praktische informatie als leuke weetjes over onze sport en de gymnastiekwereld.

 

Facebook

Conform de meest recente trends, beschikt Gymna Landegem ook over een facebookgroep en een facebookpagina.

 

Foto's

Regelmatig worden er foto's genomen (turn- en dansfeest, Griezeltocht, wedstrijden en recreatoernooien, Sinterklaas, ...) die dan gepubliceerd worden op de website van de club. Enkele foto's plaatsen we op FB met de mededeling dat er foto's toegevoegd zijn op onze website. Op de inlichtingenfiche kunt u aanduiden of u hiervoor de toestemming geeft.

 

API

Binnen onze club is er een AanspreekPunt integriteit (API) aangesteld. Bij het API kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

Vermoedens of klachten van grensoverschrijdend gedrag? Contacteer de API van Gymna: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.