Welkom op de website van Gymna Landegem

 

Missie en visie

Missie

Gymna Landegem streeft ernaar om kleuters, jongeren en volwassenen op een doelgerichte en kwalitatieve manier turnen en dansen aan te bieden, en zo de sportieve ontwikkeling te stimuleren.

Binnen onze club beogen wij een evenwicht tussen recreatie en competitie. Daarvoor hebben wij enerzijds een recreatieve werking, en anderzijds een competitiegroep trampoline, bestaande uit een selectie van talentvolle gymnasten die getraind worden om deel te nemen aan competitie op C-, B- en I-niveau. Wij streven ernaar om al onze gymnasten, onder begeleiding van gediplomeerde lesgevers, naar hun hoogst mogelijke niveau te brengen.

Onze club staat dan ook open voor iedereen die op zoek is naar sportieve ontspanning, die houdt van turnen en dansen en daarvan zijn/haar sport wil maken. Bij ons staat de sporter centraal, net als zijn fysiek en mentaal welzijn tijdens het sporten. Daarom trachten wij ook een sfeer van verdraagzaamheid, wederzijds respect, vertrouwen en vriendschap te creëren binnen onze club.

Visie

Om deze missie te bereiken baseren wij ons op het Gymfed sportmodel, de langetermijnvisie van Gymfed over de opleiding en begeleiding van sporters.

Wij bieden wij een uitgebreid en aangepast turn- en dansaanbod aan:

 • Kleutergymnastiek: vanaf 3 jaar
 • Recreatieve basisgymnastiek vanaf 6 jaar
 • G-gym vanaf 6 jaar
 • Competitie dubbele mini en trampoline: na selectie en met deelname aan competitie
 • BBB/Aerobics: voor dames en heren vanaf 16 jaar
 • Hedendaagse dans: vanaf 6 jaar

Zowel voor turnen als dansen kiezen wij ervoor om met kleine groepjes volgens niveau en leeftijd te werken; op die manier willen wij de kinderen zo individueel mogelijk begeleiden, en willen wij bewerkstelligen dat zij op een aangename manier en op hun eigen tempo en niveau zoveel mogelijk bijleren. Binnen onze recreatiegroepen voorzien wij ook een G-werking voor gymnasten met een beperking.

Teneinde open te staan voor iedereen die van turnen en dansen zijn sport wil maken, maken wij dan ook geen onderscheid naar ras, stand, godsdienstige overtuiging, geslacht of anders-zijn. Wij streven er eveneens naar om turnen en dansen op een democratische manier aan te bieden, volgens een systeem waarbij het lidgeld berekend wordt op basis van het aantal trainingen per week waarvoor gekozen wordt.

Onze missie willen wij ook ten uitvoer brengen via onze vele jaarlijkse nevenactiviteiten, zoals deelname aan de week van de sportclub en aan de recreatoernooien van de Gymfed, de jaarlijkse organisatie van het zomersportkamp, het Griezelfeest, en, uiteraard, Gymna's turn- en dansfeest.
Om dit alles mogelijk te maken, werken wij als club nauw samen met de GymnastiekFederatie Vlaanderen, met de sportraad van Deinze en met de plaatselijke schoolgemeenschappen.

Ons aanbod

Om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken, trachten wij een veelzijdig aanbod te voorzien.

 • Kleutergym

Aanbod voor kleuters vanaf 3 jaar. Bij kleutergym staat plezier beleven aan bewegen centraal, en streven we naar een brede ontwikkeling en algemene bewegingsbasis van het kind. Hiervoor baseren wij ons op het bewegingsprogramma 'Multimove'. Vertrekkende vanuit het turnen en met oog voor andere bewegingsvormen, turnen, springen, lopen, dansen, klimmen en tuimelen de kleuters erop los, en dit onder begeleiding van hun enthousiaste lesgevers.

 •  Recreatieve gymnastiek

Aanbod voor kinderen vanaf het eerste leerjaar. In de recreatieve afdeling staan de plezierbeleving, motorische ontwikkeling en de fysische en gymnastische basisvorming van kinderen centraal. We baseren ons op het methodisch-didactisch programma 'Gymstars' in combinatie met 'Multiskillz for Gym'. Binnen onze club focussen wij voornamelijk op trampoline, maar ook lange mat, brug, balk, air-track en plint komen wekelijks aan de beurt. Deze groepen zijn gemengd en worden ingedeeld volgens leeftijd en niveau, zodat wij kunnen werken naargelang de mogelijkheden en progressie van elk individueel kind.

 • BBB/Aerobics

Aanbod voor volwassenen (dames en heren) vanaf 16 jaar. Deze lessen, waarbij zowel BBB en conditiegym als aerobics aan bod komen, hebben als doel de algemene conditie op peil te houden of te verbeteren op een doelgerichte, aangename manier, ieder op zijn/haar eigen tempo, en dit onder leiding van een ervaren lesgever.

 • Dans

Aanbod voor jongens en meisjes vanaf het eerste leerjaar, ingedeeld in 5 groepen volgens leeftijd en niveau. Van jongs af aan worden een aantal basisvaardigheden van het dansen aangeleerd, en worden er in de lessen ook choreografieën ingestuurd. Binnen de danslessen komen verschillende dans- en muziekstijlen aan bod, en staan amusement, beweging en zelfexpressie centraal. Dans techniek is een optie vanaf het 5de leerjaar, en kan onafhankelijk van of in combinatie met gewone dans gevolgd worden.

 • Competitie trampoline

Testgroep: Deze groep bestaat uit geselecteerde gymnasten vanuit de kleutergym of basisgym bij wie we niet alleen verder werken aan de ontwikkeling van de basismotorische eigenschappen, maar ook op de ontwikkeling van hun specifieke vaardigheden op de trampolines. Na hun opleiding in deze doelgroep, kunnen zij –na selectie– doorstromen naar de competitiegroep.
Competitie I, A, B of C-niveau: indien de gymnast uit de testgroep het gewenste niveau haalt op de controlemomenten in de loop van het jaar, mag hij/zij doorstromen naar de competitie. Deze gymnasten worden vanaf het 3e leerjaar verdeeld over competitiegroepen Het niveau (I-, C-, B- of A-niveau) waarop zal deelgenomen worden is afhankelijk van de leeftijd en het niveau dat ze op dat moment halen of verwacht worden te halen in dat competitieseizoen. Uiteraard moeten wedstrijdgymnasten voldoen aan de verplichte minimumnormen (opgelegd vanuit de federatie) halen. Daarboven is het onze betrachting om de norm voor selectie aan de Vlaamse kampioenschappen te halen.

 - Dubbele minitrampoline
Sprongen op de dubbele minitrampoline, ontstaan als het resultaat van een experiment met 2 minitrampolines, vragen durf, coördinatie en precisie. In competities voeren de gymnasten 3 verschillende doorgangen uit, bestaande uit 2 sprongen, waarbij (meervoudige) salto's en schroeven veelvuldig afgewisseld worden.

- Trampoline
Wie trampoline springt, mag vooral geen hoogtevrees hebben, want de gymnasten springen wel tot 8 meter hoog. De trampolinegymnasten springen reeksen van 10 verschillende elementen waarbij ze salto's en schroeven combineren, en worden beoordeeld op de moeilijkheid en de uitvoering van hun sprongen.

 

Clubgeschiedenis

gesch1

Turnclub Gymna Landegem vzw werd opgericht in het jaar 1991 door Sabina Verheyden, die tot op de dag van vandaag de voorzitster van onze club is. De eerste lessen werden gegeven in onze huidige sporthal in Landegem. De aanwezigen op de stichtingsvergadering waren Sylvère Dobbelaere, Martine Van Tornhout en Sabina, die met z'n drieën meteen ook het eerste bestuur vormden. Wie had toen durven dromen van wat nog zou komen...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymna Landegem vzw is in de loop der jaren uitgegroeid tot een bloeiende vereniging en een vaste waarde in het Oost-Vlaamse turnlandschap. In het prille begin (1992-1993) telden we reeds 205 leden, 11 lesgevers en 3 bestuursleden. Dit ledenaantal steeg snel, en sinds een aantal jaren werken wij noodgedwongen met een ledenstop, om de kwaliteit van onze lessen te kunnen blijven garanderen. In 2022 hebben we de kaap van 500 leden overschreden.

Onze club ging in 2024 vol enthousiasme haar 34ste levensjaar in. Het is meldenswaardig dat drie van de leden van het huidige bestuur – Sabina, Debby en Florien – al sinds dag 1 lid onafgebroken lid zijn van Gymna Landegem. Daarnaast valt het ook op hoeveel van onze leden de kinderen zijn van ex-leden van onze club; zo blijft Gymna over de generaties heen verderbestaan!

gesch2

 

Van bij onze oprichting was Gymna Landegem officieel aangesloten bij de VTL (Vlaamse Turnliga), wat nu de huidige Gymnastiekfederatie Vlaanderen is. Van bij het ontstaan namen wij ook al deel aan wedstrijden, eerst in lange mat en minitrampoline, later in de disciplines dubbele mini-trampoline en trampoline. Wie herinnert zich onze knalpaarse turnpakjes uit de beginjaren nog?!

 

 

gesch7

Onze turnpakjes zijn intussen gerestyled - in onze clubkleuren, rood en zwart - maar de resultaten van onze competitiespringers mogen er nog altijd wezen: door de jaren heen werden binnen onze club al talloze Oost-Vlaamse en Vlaamse kampioenen gevormd, op C- en B-niveau en sedert 2017 ook op I-niveau. En zo is Gymna ook in het competitiecircuit goed gekend!

 

 

 

Sinds 2007 is onze club in het bezit van het IKGym-kwaliteitslabel voor turnverenigingen, wat meteen ook een erkenning voor onze clubwerking vormt. In 2014 konden we dit kwaliteitslabel, nu onder de naam 'Q4Gym' hernieuwen. In 2022 kregen we een nieuwe audit en werd het kwaliteitslabel verlengd. Sinds een aantal jaar krijgen wij eveneens ondersteuning van Parantee vzw, de Vlaamse sportfederatie die een duurzaam en kwaliteitsvol sportaanbod op maat van personen met fysieke, zintuiglijke of verstandelijke handicap organiseert.

gesch4Naast onze trainingen begonnen wij ook een hele serie activiteiten te organiseren. Sinds ons ontstaan organiseren wij jaarlijks een turnfeest. In 2005, bij het invoeren van de danslessen, werd dit een turn- en dansfeest. Een totaalspektakel met licht, muziek en kostuums waarbij alle kinderen uitgebreid de kans krijgen om hun familie en vrienden te tonen wat ze het voorbije jaar geleerd hebben.

 

 

gesch8

Eind jaren '90 begonnen wij ook jaarlijks een sportkamp in te richten, dat intussen traditiegetrouw plaatsvindt in de voorlaatste week van augustus. Tijdens dit kamp werken we steeds met een thema dat op veel enthousiasme van de deelnemers kan rekenen.

  

gesch9En sinds 2009 organiseren wij ook elk jaar een Halloweenfeest, waarbij onze leden hun meest spooky kostuum aantrekken om een middagje te komen griezelen op de turntoestellen. In 2017 organiseerden we onze eerste Griezeltocht, die ondertussen jaarlijks de laatste zaterdag van oktober plaatsvindt. En dan is ons bestuur er als de kippen bij om hun steentje bij te dragen...

 

Door de jaren heen breidden wij ook ons aanbod uit. In 2005 begonnen we danslessen in te richten, en spraken meteen ook een nieuw publiek aan. In 1995 werd er gestart met een proefproject BBB/aerobics voor volwassenen, dat intussen vast deel uitmaakt van ons aanbod, en in 2021 nog sterk wordt uitgebreid. En in september 2019 zijn we gestart met een groepje G-gymmers voor kinderen en jongeren met een fysieke en/of mentale beperking. 

Zo ziet u maar hoe onze club ernaar streeft om, enerzijds, zichzelf voortdurend te vernieuwen en, anderzijds, oude tradities staande te houden. Volgens die filosofie is Gymna Landegem intussen al vele jaren (goed) bezig, en hopen we nog vele jaren mee te draaien!!