Selectie

Dans:

Voor dans vindt er geen selectie plaats. Iedereen kan in een groep volgens zijn/haar leeftijd aansluiten.

Gym:

De focus ligt binnen onze club op competitie trampoline. Er zal dus in de eerste plaats gekeken worden of een gymnast kan aansluiten bij een groep die zich richt op trampoline in competitieverband. De selectie kan op verschillende manieren gebeuren:

 • Via een talententest. Via een aantal testen, opgesteld en afgenomen door trainers van verschillende disciplines, wordt er afhankelijk van de leeftijd geselecteerd voor recrea+, recrea acro, testgroep of competitie.
 • De trainer van een basisgroep kan een gymnast voordragen. De (hoofd)trainer beslist of het niveau voldoende is om door te stromen naar een hogere groep. Er wordt een proefperiode vooropgesteld.
 • Gymnasten die uit een andere club komen en al op competitieniveau turnen, kunnen een proefles volgen in een competitiegroep volgens leeftijd. De (hoofd)trainer beslist dan of zijn/haar niveau volstaat voor onze competitiegroep of verwijst de gymnast door naar een andere groep. Er wordt een proefperiode vooropgesteld.

 

Doorstroming

Dans:

Doorstroming gebeurt volgens leeftijd.

Gym:

 • Basisgroepen gym:
  doorstroming gebeurt volgens leeftijd in combinatie met niveau. Er zijn 3 leeftijdsgroepen, binnen elke leeftijdsgroep wordt er gewerkt in niveaugroepen die ingedeeld worden volgens de Gymstars. Vanuit een basisgroep kan er geselecteerd worden voor recrea+ trampoline of tumbling, recrea acro, de testgroep of competitiegroep trampoline.
 • Recrea+ tumbling en recrea+ trampoline:
  is een geselecteerde groep vanuit de basisgym. Indien een gymnast het niveau van een testgroep of competitiegroep niet (meer) haalt, maar wel boven het niveau van de basisgroepen uitstijgt, kan deze gymnast aansluiten bij één van de geselecteerde groepen recrea+. Afhankelijk van het specifieke talent van de gymnast wordt er gekozen voor recrea+ trampoline of recrea+ tumbling. Gymnasten uit recrea+ trampoline kunnen nog doorstromen naar competitie, indien hun niveau komt te volstaan.
 • Testgroep:
  is een geselecteerde groep vanuit de kleutergym of basisgym. Indien een gymnast het niveau van een testgroep niet (meer) haalt, maar wel boven het niveau van de basisgroepen blijkt te presteren, kan deze gymnast aansluiten bij een groep recrea+.
 • Competitie I, A, B of C-niveau:
  indien de gymnast uit de testgroep het gewenste niveau haalt op de controlemomenten in de loop van het jaar, mag hij/zij doorstromen naar de competitie. Deze gymnasten worden vanaf het 3e leerjaar verdeeld over competitiegroepen. Het niveau waarop zal deelgenomen worden is afhankelijk van de leeftijd en het niveau dat ze op dat moment halen of verwacht worden te halen in dat competitieseizoen. Uiteraard moeten wedstrijdgymnasten de verplichte minimumnormen (opgelegd vanuit de federatie) halen. Daarboven is het onze betrachting om de norm voor selectie aan de Vlaamse kampioenschappen te halen. Indien een gymnast het niveau van een test- of competitiegroep niet (meer) haalt, kan deze gymnast aansluiten bij een groep recrea+.
 • Recrea acro:
  is een geselecteerde groep. Gymnasten uit alle groepen kunnen hiervoor geselecteerd worden, op basis van één van bovenstaande selectiemogelijkheden.

 

selectie en doorstroming