Gymnasten/dansers

 • Kledij: 
  • Schoeisel: we staan erop dat alle kinderen en jongeren turnpantoffels dragen (dus geen sportschoenen of baskets). Turnpantoffels zoals er meestal op school worden gedragen zijn meer dan voldoende. Ander schoeisel beschadigt het materiaal (vooral de trampolines) vrij vlug. Voor dansers zijn kousen ook toegelaten.
  • Voor de testgroepen en competitie zijn speciale trampolinepantoffels verplicht.
  • Kledij: club T-shirt en nauw aansluitend elastisch shortje (ev. legging of joggingbroek tijdens de winterperiode). Bij turngroepen mag een turnpakje. Naamteken zeker het T-shirt!
  • Het dragen van juwelen is om veiligheidsredenen verboden
 • Gebruik de kleedkamers. Er blijven geen kleren of andere zaken achter op de banken in de sportzaal. Laat juwelen en andere kostbare zaken thuis.
 • Om de lessen van de anderen niet te storen vragen wij u nadrukkelijk dat uw kind max. 10 min. voor de aanvang van de les aanwezig zou zijn. Iedereen wacht op de bank tot de les begint. Wij kunnen geen toezicht houden op kinderen die in de inkom of buiten rondhangen.
 • Er wordt niet gestart met turnen of dansen zonder uitdrukkelijke toestemming van de trainer.
 • Gelieve op tijd te komen! De opwarming in het begin van de les is van essentieel belang.
  • De leden van de competitie en testgroepen dienen telkens tien minuten vroeger aanwezig te zijn om alles klaar te zetten.
 • Eten en drinken zijn niet toegestaan in de zaal. Een drankje na de les kan wel, maar dan in de kleedkamer of de inkomhal. Zorg ook voor iets gezonds!
 • Wij staan voor aangenaam sporten. Pesten, uitsluiten, grof taalgebruik, ongepast gedrag, .... horen niet thuis in onze club.
 • Het gebruik van GSM, Ipad, Iphone,... is niet toegelaten tijdens trainingen.

Ouders en oudere gymnasten/dansers

 • Zorg dat de inlichtingenfiche correct ingevuld is. Wijzigingen (medisch, administratief, ...) gedurende het seizoen worden doorgegeven.
 • Het lidgeld wordt betaald na de eerste proefles. Niet betaald = niet verzekerd!
 • Voor de ouders van de kleuters:
  • Gelieve uw kleuter bij u te houden tot de les begint. De lesgevers zijn druk in de weer om al het materiaal te plaatsen en kunnen dan nog niet op uw bengel letten. Laat hem/haar nog eens naar het toilet gaan, zo moet de les niet onnodig onderbroken worden.
  • Verlaat de zaal zodra de les begint, ook al is het de eerste keer dat uw kind komt.
  • Wacht bij het ophalen in de inkom tot de les gedaan is en kleed uw kind opnieuw aan in de kleedkamer. Wenst u nadien nog even te praten met andere ouders, dan vragen wij u om dat in de inkomhal te doen, zodat u de andere lessen niet stoort.
 • Voor de ouders van +6 jarigen (turnen en dans):
  • Afzetten en ophalen gebeurt in de inkomhal.
 • Ouders zorgen ervoor dat hun kind tijdig aanwezig is en gepaste kledij draagt.
 • Indien het toch eens gebeurt dat uw kind te laat is, dan is het aangenaam voor de lesgever om een woordje uitleg te krijgen. Moet uw kind de training uitzonderlijk vroeger verlaten, geef een seintje aan de trainer of zorg voor een ondertekend briefje.
 • Als uw kind door ziekte of kwetsuur een langere tijd niet kan komen turnen/dansen, dan kregen we ook graag een seintje. Als uw kind na een ziekte of kwetsuur terugkomt en er zijn nog aandachtspunten voor de trainer, geef dan de nodige info door
 • Voor de ouders van de competitiegroepen:
  • We verwachten dat de leden van deze groepen zeer regelmatig aanwezig zijn. Wie uitzonderlijk niet aanwezig kan zijn, verwittigt tijdig via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Leden van de competitie zijn automatisch ingeschreven voor de wedstrijden. Indien zij toch niet kunnen deelnemen, moet er een doktersattest ingediend worden (max. 5 dagen na de wedstrijd). Zo niet, moet de boete van € 20 aan de club terugbetaald worden.
  • Het bijwonen van wedstrijden is zeker een meerwaarde voor uw kind!
 • Laat het trainen over aan de trainer. Hebt u vragen over de training, spreek de trainer voor of na de training gerust aan.
 • Met vragen/opmerkingen/bedenkingen/... kunt u ook steeds bij het bestuur terecht.
 • Veiligheid op weg naar de turnzaal
  • Als sportclub stimuleren wij uiteraard het te voet of met de fiets naar de sporthal komen. Wijs uw kind(eren) erop om voorzichtig en veilig te zijn onderweg. Laat uw kind zoveel mogelijk zijn/haar fluo hesje en fietshelm dragen, zo zijn zij veel zichtbaarder in het verkeer.
  • Fietsen (en evt. bromfietsen) horen thuis in de voorziene fietsenstalling; beveilig ze met een goed slot, zodat u na de les niet voor onaangename verrassingen komt te staan.
  • Wij vragen ouders die hun kind(eren) met de auto brengen en oppikken dit op een reglementaire wijze te doen, om hinder en ongevallen te voorkomen.

Trainers: wat mag u van hen verwachten

 • Als club vinden we opleiding en bijscholing van trainers erg belangrijk. Alle trainers krijgen de nodige info en worden gestimuleerd om zich voortdurend bij te scholen.
 • Trainers werken met een jaarplanning, gebaseerd op bestaande methodes (Kidies, gymstars, multiskillz, leerlijnen, ...). Zij zorgen voor activiteiten op niveau van elke gymnast/danser, en hanteren daarbij een gezonde mix van sporttechnische elementen en spelvormen in een veilige sportomgeving.
 • Trainers hebben een voorbeeldfunctie. De regels voor gymnasten gelden ook voor hen. Trainers zullen er actief op toezien dat de regels worden nageleefd.
 • Het gebruik van GSM, Ipad, Iphone, ... is niet toegelaten tijdens trainingen tenzij voor sporttechnische doeleinden of in geval van nood.
 • Gebruik van sociae media, Whatsapp, Instagram, Facebook, TikTok, .... op clubniveau is steeds in overleg met coördinator of met het bestuur.
 • Een trainer onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de gymnasten.

Gedrags- en ethische code

Dit zijn een beschrijving van de waarden en normen voor het gedrag van alle betrokken partijen binnen de clubwerking. Als club ondertekenen wij jaarlijks de engagementsverklaring bij de Gymfed. Hierdoor engageren wij ons om gezond en ethisch sportklimaat te creëren.

Meer info op: https://www.gymfed.be/gezondenethischsporten/initiatieven/ethische-code

Het lidmaatschap bij Gymna houdt in dat men akkoord gaat met het huishoudelijk reglement en kennis heeft genomen van de gedrags- en ethische code.