Lidgeld

In alle prijzen is de verzekering en aansluiting bij de GymFed inbegrepen. Voor de competitie is de wedstrijdlicentie inbegrepen. Voor de groepen recrea+ en test zijn 2 recreatoernooien inbegrepen.

De betalingen gebeuren uitsluitend via overschrijving.

Betaling

Het lidgeld dient zo snel mogelijk gestort te worden. Niet betaald is niet verzekerd!
We aanvaarden geen cash geld.
Storten kan op rekening: BE 63 4421 5169 6108 (BIC: KREDBEBB)

Eén proefles is uiteraard steeds toegestaan.

De meeste ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug. Na betaling zal u automatisch via mail een document toegestuurd krijgen waarmee u terugbetaling kunt krijgen. Dit is een standaarddocument dat geldig is voor alle ziekenfondsen.

Verzekering

Uw kind is verzekerd voor alle ongevallen die in de zaal, op wedstrijden en tijdens demonstraties gebeuren.

Als uw kind zich bezeerde en het leek aanvankelijk niet nodig om een arts te raadplegen, maar u wenst dit toch te doen, gelieve ons dan zo vlug mogelijk te verwittigen.

Als er iets gebeurt in de zaal, dan proberen wij u steeds zo vlug mogelijk te verwittigen.

Hieronder vindt een overzicht van de uitgekeerde kapitalen van de in het lidgeld inbegrepen verzekering

  Terugbetaling, na de tussenkomst van de ziekteverzekering, van alle geneeskundige kosten opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV tot 200% van het tarief
  Tandprothese € 250 per tand
€ 1.000 per slachtoffer
  Schade aan brillen of lenzen, enkel in combinatie met lichamelijke schade € 250 per ongeval
 Overlijden € 8.500
 Blijvende invaliditeit € 35.000
 Tijdelijke onbekwaamheid € 30 per dag

 

Per schadegeval, van welke aard ook, zal een vrijstelling worden toegepast van € 25. Kosten kunnen tot 3 jaar na de dag van het ongeval ingediend worden.

De volledige verzekeringspolis alsook de ongevallenformulieren kunt u terugvinden op www.gymfed.be/verzekeringen.